Over het ELfabet

OVER HET ELFABET

Het ELfabet
telt 22 letters.

HET ELfabet is een monadisch opgevat communicatiemiddel voor Kathedraalbewoners. Kathedraalbewoners bewonen de Neue Kathedraal des erotischen Ellends zoals weergegeven via de webapplicatie op http://www.vilt.net/nkdee . Het monadische karakter van het ELfabet duidt erop dat de letterclusters slechts inhoudloze poorten zijn die door hun continuerende 'poort-zijn' een rijke 'flow' aan verstandhouding kunnen bewerkstelligen.

Het zou ons te ver leiden het verstandhoudingsbewerkstelligende karakter van het ELfabet hier verder te willen expliceren.

Zij die wensen ooit tot Kathedraalbewoner bevorderd te worden ( de wachtlijst is onoverzienbaar, de kans is miniem of nagenoeg onbestaande, m.a.w.: doe geen moeite), zouden er goed aan doen zich alvast in het ELfabetzeggen te scholen.

Het ELfabetzeggen werkt naar verluidt ook voor gewone stervelingen geestesverruimend.
Het is alleszins goedkoper dan een nachtje stappen of dope en vooralsnog volkomen legaal.

Het ELfabet begint middenin het alfabet bij de L, maar als plaatsvervangende alfa wordt die dan Cyrillisch geschreven, ter aanduiding dat het hier wel degelijk om de Kathedraalse EL gaat (Causa, Principio e Uno).

Het ELfabet heeft geen Q, geen X en geen Y.

Vervolgens dien je het ELfabet simultaan naar voren én naar achteren op te zeggen, te beginnen evenwel met een dubbele, 'gewone' L.

Dus:

> EL <
el+el
em+ka
en+jé
oo+ie
pe+ha
er+gé
es+ef
te+ee
uu+dé
vé+sé
wé+bé
zet+ah

[ELPLOSIE met voorafgaande a-e glide]

em+ka

...Een goede manier om het verruimende effect van het EL-zeggen te vergroten is de letters bij elke serie te "triëren", d.i. ze te ordenen in groepjes van drie, die dan uiteraard elke keer wisselen (emkaén, jehooïé de eerste keer, vervolgens elemká, enjehóo,...). Bij voldoende herhaling wordt de ademhaling dan a.h.W. autonoom door het EL-proces gestuurd en kan u beginnen ontbinden in velerlei uitzinnigheden (codefactorenzen).

Dit soort technieken gaat terug op dingen uit de ecstatische Kabbalah van bv. Abraham Abulafia, zie het boek van Moshe Idel daarover (The Mystical Experience in Abraham Abulafia ISBN 0-88706-553-8)

De geoefende en/of verlichtte ELfabet-zegger heeft voldoende ramen open om de Eerste EL als Tweeéenheid te zeggen: zij ziet a.h.W. het ontspruiten van de dualiteit aan de eenheid gebeuren in de ELKlank terwijl deze uit haar Keel de lippen raakt en verder de haar omringende luchten bebeeft.

De visuele representatie van het ELfabet in het Neo-Kathedraalse Instructieboekje is geinspireerd op de bespiegelingen van KathedraalBewoner Velimir Chlebnikov.De eerste pagina van het ELfabet Boekje is een leiddraad bij het ELfabetzeggen:De verder handgeschilderde miniaturen van de ELletters beogen de aspirant ELzegger te voorzien van het nodige Geestrijke Voedsel om het tijdens het ELzeggen te kunnen uitzingen.


Kknus
klater
kribbe
kalk

kamer
komen
kervel
kras

kader
koppel
klak

kwelde
kisten
klank
J
jeremiade
jassen
javel
jagen

jokte
jobke
jaap
jasses

ja
janboel
jennen

jullie
jammer
jij


Iinslag
innig
imker
iep

ijssla
inde
ijkte
ik

iteratie
immer
ijl

isolatie
iris
ijs
Hhaver
heffen
helpen
hop

hemel
halve
halen
hok

haper
hakken
helemaal

hebben
haten
hoepelrok


Ggrof
geraamte
gammel
gierst

gorgel
gaande
geven
gesp

gisten
gieten
gruwel

gaten
grot
geval


F
foefel
faren
felle
flop

friemel
frutsel
fezel
frak

fijntjes
ferme
flink

flip
floep
flap

Eeven
emmer
einder
echt

erker
effen
ervaren
ei

etter
eikel
entiteit

erger
eisen
eminentD
donker
dame
dieper
drab

dommel
draken
duinen
dok

daveren
draaideur
dus

dingen
drijfnat
datC
cola
chora
citrus
clan

china
cheops
crisis
carnaval

code
cello
cenobiet

cantus
cactus
cro-magnon


B
boter
braambes
bottel
boek

boven
bengel
braken
bloed

biezen
botsbal
brak

binnen
boksen
beenderzakAaria
amber
aksel
aberrant


aandacht
aftel
aas
albast


azen
amper
als


almaar
aster
aangedaan
Z


W


VU


T


S


R


P


ON
ML