Over het ELfabet

OVER HET ELFABET

Het ELfabet
telt 22 letters.

HET ELfabet is een monadisch opgevat communicatiemiddel voor Kathedraalbewoners. Kathedraalbewoners bewonen de Neue Kathedraal des erotischen Ellends zoals weergegeven via de webapplicatie op http://www.vilt.net/nkdee . Het monadische karakter van het ELfabet duidt erop dat de letterclusters slechts inhoudloze poorten zijn die door hun continuerende 'poort-zijn' een rijke 'flow' aan verstandhouding kunnen bewerkstelligen.

Het zou ons te ver leiden het verstandhoudingsbewerkstelligende karakter van het ELfabet hier verder te willen expliceren.

Zij die wensen ooit tot Kathedraalbewoner bevorderd te worden ( de wachtlijst is onoverzienbaar, de kans is miniem of nagenoeg onbestaande, m.a.w.: doe geen moeite), zouden er goed aan doen zich alvast in het ELfabetzeggen te scholen.

Het ELfabetzeggen werkt naar verluidt ook voor gewone stervelingen geestesverruimend.
Het is alleszins goedkoper dan een nachtje stappen of dope en vooralsnog volkomen legaal.

Het ELfabet begint middenin het alfabet bij de L, maar als plaatsvervangende alfa wordt die dan Cyrillisch geschreven, ter aanduiding dat het hier wel degelijk om de Kathedraalse EL gaat (Causa, Principio e Uno).

Het ELfabet heeft geen Q, geen X en geen Y.

Vervolgens dien je het ELfabet simultaan naar voren én naar achteren op te zeggen, te beginnen evenwel met een dubbele, 'gewone' L.

Dus:

> EL <
el+el
em+ka
en+jé
oo+ie
pe+ha
er+gé
es+ef
te+ee
uu+dé
vé+sé
wé+bé
zet+ah

[ELPLOSIE met voorafgaande a-e glide]

em+ka

...Een goede manier om het verruimende effect van het EL-zeggen te vergroten is de letters bij elke serie te "triëren", d.i. ze te ordenen in groepjes van drie, die dan uiteraard elke keer wisselen (emkaén, jehooïé de eerste keer, vervolgens elemká, enjehóo,...). Bij voldoende herhaling wordt de ademhaling dan a.h.W. autonoom door het EL-proces gestuurd en kan u beginnen ontbinden in velerlei uitzinnigheden (codefactorenzen).

Dit soort technieken gaat terug op dingen uit de ecstatische Kabbalah van bv. Abraham Abulafia, zie het boek van Moshe Idel daarover (The Mystical Experience in Abraham Abulafia ISBN 0-88706-553-8)

De geoefende en/of verlichtte ELfabet-zegger heeft voldoende ramen open om de Eerste EL als Tweeéenheid te zeggen: zij ziet a.h.W. het ontspruiten van de dualiteit aan de eenheid gebeuren in de ELKlank terwijl deze uit haar Keel de lippen raakt en verder de haar omringende luchten bebeeft.

De visuele representatie van het ELfabet in het Neo-Kathedraalse Instructieboekje is geinspireerd op de bespiegelingen van KathedraalBewoner Velimir Chlebnikov.De eerste pagina van het ELfabet Boekje is een leiddraad bij het ELfabetzeggen:De verder handgeschilderde miniaturen van de ELletters beogen de aspirant ELzegger te voorzien van het nodige Geestrijke Voedsel om het tijdens het ELzeggen te kunnen uitzingen.